Làm video quảng cáo địa điểm quán ăn uống tại biên hòa đồng nai?

admin Nhân viên hỏi 12 tháng trước

Hiện tôi có một quán ăn về các món dành cho giới trẻ, quán đẹp, sạch sẻ, tôi rất muốn quản bá quán của tôi cho mọi người cùng biết đến. Giờ tôi muốn làm một cái video để quản cáo facebook & youtube cho quán ăn củ minh. Cho hỏi ở tại biên hòa có nơi nào có thể làm được không?